Biznis

Šta morate znati prije stavljanja hemikalija na tržište Bosne i Hercegovine?

Šta morate znati prije stavljanja hemikalija na tržište Bosne i Hercegovine?

Bosna i Hercegovina ima specifično državno uređenje zbog čega su u različitim dijelovima države često na snazi različiti propisi. To može predstavljati izazov za kompanije koje posluju u Bosni i Hercegovini, a takav je slučaj i sa oblašću hemikalija.

Piše: Nina Pajović, savjetnik za hemikalije, BENS Consulting BiH, „Providing solutions for chemicals management.”

Imajući u vidu jedinstveno tržište Bosne i Hercegovine, različiti zahtjevi predstavljaju popriličnu prepreku slobodnoj trgovini. Dodatno, različite procedure dovode i do različitog obima finansijskih obaveza koje imaju kompanije u zavisnosti od sjedišta i teritorijalno nadležnog organa.

Međusobno usklađivanje propisa o hemikalijama ali i njihovo usklađivanje se propisima Evropske unije je nešto što mora biti urađeno. Ako ne zbog naše iskrene želje da nešto unaprijedimo, onda zbog obaveza koje ćemo morati ispuniti kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji.

Obaveze iz propisa o hemikalijama

Ukoliko se bavite proizvodnjom ili uvozom hemikalija, do sada ste sigurno upoznati sa osnovama primjenjivih propisa – u primjeni su Zakoni o hemikalijama Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Aktuelni Zakoni o hemikalijama u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine usklađivani su sa propisima Evropske unije i u najvećoj mjeri su međusobno usklađeni. Propisana su identična pravila i procedure za sve hemikalije koji će se na identičan način primjenjivati na sve proizvođače ili uvoznike hemikalija. Predviđeno je i usklađivanje visina naknada za troškove postupaka, što je takođe veoma značajno. Ova usklađivanja trebalo bi da doprinesu boljem funkcionisanju zajedničkog tržišta, ali je još uvijek neizvjesno kada će usaglašeni sistem upravljanja hemikalijama postati u potpunosti primjenjiv.

Zakoni su zasnovani na istim principima kao propisi Evropske unije: proizvođač, uvoznik i dalji korisnik treba da obezbijede da hemikalije koje proizvode, stavljaju na tržište ili koriste nemaju štetno dejstvo na zdravlje ljudi i životnu sredinu.

U skladu sa ovim principima, propisi o hemikalijama u Bosni i Hercegovinu usmjereni su na prikupljanje podataka o licima koja stavljaju hemikalije na tržište, te o konkretnim hemikalijama koje se stavljaju na tržište. U fokusu su lica koja su prva u lancu snabdijevanja: proizvođači i uvoznici hemikalija. Definisani su i opšti uslovi za obavljanje djelatnosti sa hemikalijama. Takođe, hemikalije koje se na tržište stavljaju proizvodnjom ili uvozom moraju biti evidentirane kod nadležnih organa, odnosno upisane u Inventar hemikalija.

Nadzor nad primjenom propisa o hemikalijama u Republici Srpskoj vrši Republička uprava za inspekcijske poslove putem zdravstvene inspekcije – inspektora za hemikalije i biocide. U Federaciji Bosne i Hercegovine nadzor vrši Federalna uprava za inspekcijske poslove putem federalnih sanitarnih inspektora za nadzor nad otrovima.

Šta još trebaju znati uvoznici i proizvođači?

Hemikalije u Bosnu i Hercegovinu može da uvozi kompanija sa sjedištem u Bosni i Hercegovini. Trenutne specifične obaveze zavise od sjedišta uvoznika, a isto važi i za domaće proizvođače.

  • U Republici Srpskoj, proizvođač i uvoznik moraju biti upisani u Registar proizvođača i uvoznika hemikalija koji vodi nadležni organ. U tu svrhu je potrebno ispuniti propisane uslove, ali i imenovati kvalifikovanog savjetnika za hemikalije.
  • U Federaciji Bosne i Hercegovine, proizvođač i uvoznik određenih hemikalija, tj. otrova (termin iz starog Zakona o prometu otrova koji je još uvijek u primjeni) moraju od nadležnog organa pribaviti rješenje/dozvolu za obavljanje djelatnosti sa otrovima, uz prethodnu provjeru ispunjenosti propisanih uslova.

Ukoliko se neke od hemikalija koje se uvoze u Bosnu i Hercegovinu smatraju prekursorima za proizvodnju opojnih droga, dodatne dozvole su potrebne u skladu sa specifičnim propisima.

Dodatno

Kako je Bosna i Hercegovina potpisnica Roterdamske konvencije, za hemikalije koje ta konvencija reguliše potrebno je sprovesti propisane procedure prije uvoza u BiH. Specifične obaveze se primjenjuju i na izvoz regulisanih hemikalija.

Dodatni zahtjevi u Republici Srpskoj postoje i za posebnu grupu proizvoda – biocide (sredstva za dezinfeckiju, insekticide i sl.). Dodatni uslovi za proizvođače i uvoznike biocida propisani su Zakonom o biocidima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 37/09).

Čini vam se kao mnogo dozvola? Još uvijek se nismo dotakli specifičnih zahtjeva za pojedine vrste hemikalija. O tome ću detaljnije pisati u sljedećem tekstu.

***

Naslovnica Tiger Lily from Pexels