Biznis

Prednosti ‘zelenog’ marketinga za održivo poslovanje

Prednosti ‘zelenog’ marketinga za održivo poslovanje

Održivo poslovanje podrazumijeva primjenu načela ‘zelenog’ marketinga. Suvremena preduzeća sve više ulažu u primjenu inovativnih tehnologija i druge operativne promjene, kako bi poduzele ‘zelene’ marketinške aktivnosti i učinile iskorak u razvoju vlastitog poslovanja, te zadovoljile potrebe nove generacije potrošača koja se sve više bavi ekološkim i socijalnim temama.

Piše: Lejla Softić, konsultant i autor. Poslovni portal savjetnik.ba “I am helping clients to create sustainable change.

Održivo poslovanje se definira kao svi procesi i radnje kojima se izbjegava iscrpljivanje prirodnih resursa, kako bi se održala ekološka ravnoteža koja ne dopušta da se smanji kvaliteta života modernog društva. ‘Zeleni’ marketing je praksa razvoja i oglašavanja proizvoda na temelju njihove ekološke održivosti. Također, izučava  pozitivne i negativne aspekte marketinških aktivnosti, sa posebnim naglaskom na onečišćavanje, iscrpljivanje energije i iscrpljivanje neenergetskih resursa.

Zašto je potreban ‘zeleni’ marketing?

Najbolji pokazatelj koliko ‘duboke’ promjene je potrebno napraviti, samo u oblasti redizajniranja ambalaže, govori podatak Greenpeace-a da je od 1950-ih proizvedeno 8,3 milijardi tona plastike, pri ćemu je reciklirano samo oko 9% te plastike, 12% je izgorjelo, a preostalih 79% je završilo na odlagalištima otpada ili u okolišu.

U tom smislu, jedna od ‘zelenih’ marketing aktivnosti je i ulaganje u nabavku reciklomata. Naime, nabavkom reciklomata može se započeti proces promjena, sa ciljem primjene ‘zelenih’ vrijednosti u preduzeću, ali i šire. Znajući da ‘zeleni’ marketing promovira da preduzeće koristi održive materijale, ili nudi energetski učinkovite proizvode, ili da se ambalaža može 100% reciklirati, ovim aspektima poslovanja i inoviranja proizvoda, u narednom periodu, potrebno je posvetiti  veću pažnju.

Koje su prednosti ‘zelenog’ marketinga?

Brojne su prednosti primjene ‘zelenog’ marketinga. Primjena načela ‘zelenog’ marketinga omogućava preduzeću da pridobije povjerenje i lojalnost ekološki osvještenih potrošača. Doslijednim prakticiranjem ‘zelenih’ vrijednosti preduzeće stiče bolju (lidersku) tržišnu poziciju, u sve konkurentnijem okruženju.

Kreiranjem proizvoda koji se mogu reciklirati na višem nivou se zadovoljavaju potrebe novih segmenata potrošača, osigurava dugoročni rast, kontinuirano se provode inovacije i ostvaruju veći prihodi preduzeća. Suština promjena koje je potrebno poduzeti u preduzeću sa ciljem primjene principa ‘zelenog’ marketinga je smanjiti negativni uticaj proizvodnje na okoliš, postići uštede energije i smanjiti upotrebu ograničenih, prirodnih, resursa. Za to je potreban značajan zaokret u odnosu na trenutni način rada, koji podrazumijeva puno više aktivnosti nego je to periodično poduzimanje promotivnih kampanja o ekološkom i društveno odgovornom poslovanju preduzeća.

Više je načina na koji preduzeće može koristiti prednosti ‘zelenog’ marketinga kako bi se postigla održivost poslovanja:

  • Prelazak na ambalažu koja se može 100% reciklirati ili je biorazgradiva može biti važan marketinški element održivog poslovanja. Isticanjem na ambalaži proizvoda i u marketinškim aktivnostima da se radi o biorazgradivim materijalima privući će se pažnja suvremenih potrošača koji cijene ekološki osviještene brendove.
  • Uspostavljanje partnerstava s organizacijama koje se bave zaštitom okoliša u obliku: donacija, suradnje na projektima ili zajedničkih marketinških kampanja može se postići ne samo promocija održivosti, nego i širi društveni značaj kada je zaštita okoliša u pitanju.
  • Kreiranje edukativnih materijala o važnosti održivosti i načinima na koje pojedinci mogu doprinijeti zaštiti okoliša, kao i organizacija događaja poput volontiranja za ekološke akcije i druge slične inicijative imaju cilj podizanje svijesti o značaju održivosti i zaštite okoliša.

Pozitivni primjer iz prakse

Jedan od globalnih brendova iz maloprodaje koji primjenjuje ‘zeleni’ marketing za održivo poslovanje je Ikea, lanac prodavnica namještaja i opreme za dom. Ovaj globalni brend je predan korištenju održivih materijala u proizvodnji svojih proizvoda. To uključuje drvo iz održivih izvora, reciklirane materijale za namještaj i ambalažu, kao i materijale koji su certificirani po strožim ekološkim standardima. Nadalje, imaju programe za recikliranje i popravak svojih proizvoda kako bi produžili njihov životni vijek. Transparentni su u svom radu na održivosti i pružaju potrošačima informacije o ekološkim aspektima svojih proizvoda. Redovno provode marketinške kampanje koje promoviraju održive prakse i potiču potrošače na ekološki osviještenije ponašanje. Njihova posvećenost održivosti odražava se u svim aspektima poslovanja, od proizvodnje do marketinških kampanja.

Zaključak

Cirkularna ekonomija tretira otpad kao novi resurs. ‘Zeleni’ marketing ne zahtijeva smanjenje ukupne proizvodnje materijala, ali zahtijeva učinkovitiju upotrebu energije i resursa, te ublažavanje postojećih tokova otpada. Jedan od najboljih načina da se poslovanje učini ekološki održivijim je partnerstvo sa drugim preduzećima koje imaju ‘zelene’ vrijednosti.  

Ukoliko kod donosilaca strateških odluka postoje eventualne nedoumice o prednostima  primjene načela ‘zelenog’ marketinga, potrebno je da razmotre slijedeće prednosti poduzimanja promjena:

  • Dugoročno se osigurava održivi rast i rast profitabilnosti;
  • Iako su početna ulaganja značajnija, dugoročno se štedi novac i drugi resursi;
  • Omogućen je pristup novim tržištima i postiže se održavanje konkurentske prednosti;
  • Zaposlenici se osjećaju ponosno što rade za ekološki odgovorno preduzeće.

Prelazak sa konvencionalnog na ‘zeleni’ marketing donosi niz prednosti za preduzeće, potrošače i planetu Zemlju. Na taj način preduzeće može izgraditi pozitivnu reputaciju kao lideri u održivosti. To može pomoći u privlačenju investitora, privlačenju talentiranih zaposlenika i izgradnji dugoročne vrijednosti za brend. U konačnici, ‘zeleni’ marketing nije samo poslovna strategija, već i moralna obaveza prema okolišu i društvu.

***